1% podatku

Zapamiętaj ten numer! KRS 0000358757 – STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH

Twój 1% podatku to 100 % pomocy dla dzieci !

Nasze STOWARZYSZENIE :

 • zorganizowało ponad 100 spotkań, warsztatów tematycznych, obozów zimowych i letnich ,
 • ponad 4300 młodych ludzi wzięło dotąd udział w naszych zajęciach, wielu z nich postanowiło odrzucić własne słabości – uzależnienia ,
 • buduje niezależny Młodzieżowy Ośrodek Aktywności Lokalnej w Chlebowie z sala spotkań i bazą noclegową ,
 • współpracuje z samorządami lokalnymi ( Miasto Gubin, Gmina Wiejska Gubin, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Marszałek Województwa Lubuskiego ) oraz z innymi stowarzyszeniami ( PNWM – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, Esquadra, LGD – Grupa Łużycka ),
 • realizuje swoje zadania w Polsce i w Niemczech ( Góry Karkonosze, Góry Izerskie, Wybrzeże Bałtyckie, Ziemia Lubuska, Brandenburgia,

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS : 0000358757 – , 1% podatku mogą przekazać:

 • ryczałtowcy PIT 28,
 • przedsiębiorcy PIT 36,
 • przedsiębiorcy-liniowcy PIT 36L,
 • pracownicy PIT 37,
 • gracze giełdowi PIT 38,
 • osoby, które sprzedały nieruchomość PIT 39.

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.

Tu należy wyraźnie wpisać nazwę zadania lub nasz cel statutowy.

Aby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć, oraz dane podopiecznego. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Figuruje ono w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Razem jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej niż każdy z nas z osobna . dziękujemy!

Szanowni Państwo,

Zmiana ustawy o podatku dochodowym daje stowarzyszeniom możliwość pozyskiwania od urzędów skarbowych, za wcześniejszą zgodą darczyńców, ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.