Polsko-Niemieckie Wakacje Na Wsi 1-15.7.2012 – TO BYŁA ZABAWA !!!