SZKOLENIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NGO-JST 2012